Metodik

Metodik och huvudsteg

Den första fasen av det här projektet fokuserade på att utföra en analys över hur skolor hanterar multikulturism och mångfald inom klassrum med syfte att kunna fokusera på huvudutmaningarna och behoven inom utbildning.

Under den här fasen träffades partners två gånger (20-21 februari 2017 i samband med det första internationella projektmötet som arrangerades av Euphoria i Rom, Italien, samt den 30 maj-1 juni för en andra internationell projektträff som ägde rum i Örkelljunga och arrangerades av Ifall).

Huvudresultaten i den här fasen har varit:

  • En konsoliderad version av den undersökning som utfördes i de utvalda länderna;
  • Ett första utkast av det material som ska utvecklas;
  • Beslut om den struktur som e-inlärningen ska ha (fördelning av moduler, enheter, etc).

 

Vi började därefter designa innehållet i modulerna. Vi träffades igen en tredje gång under projektmötet i Krakov, Polen, som arrangerades av Multikultura (5-6 oktober 2017). I samband med detta tog vi ett beslut gällande den slutliga strukturen av innehållet, den typ av e-inlärning vi ville utveckla, samt de mer tekniska utmaningarna.

Strax därefter började vi skapa en storyboard för e-inlärningen: innehållet har strukturerats på ett sätt så att det är redo för nästa fas – den tekniska utvecklingen av e-inlärningen.

De första resultaten har diskuterats och justerats under det fjärde mötet i Madrid, Spanien, som arrangerades av Hominem Challenge den 7 mars 2018.

Med det första utkastet av e-inlärningen har vi lanserat en implementeringsfas inom utvalda skolor för att få ytterligare feedback från skolor och från de som kommer att använda plattformen i vardagen.

E-inlärningen med denna plattform kommer att vara redo inför sommaren 2018 och fritt tillgänglig för lärare och utbildare i hela Europa!

Slutligen kan du komma och träffa oss och utforska vårt verktyg under våra evenemang (listan ska uppdateras)!