Innovativ utbildning för multikulturella klasser

är ett 2-årigt projekt (oktober 2016–2018) med finansiellt stöd från Erasmus Plus Strategic Partnership-programmet.

Projektet har som målsättning att skapa ett innovativ e-inlärningssystem för lärare och utbildare som arbetar i multikulturella klassrum i hela Europa.

Det nätbaserade utbildningsprogrammet kommer att fokusera på två huvudsakliga aspekter: aktiviteter som ökar medvetenhet om multikulturism, interkulturism och mångfald, samt att CLIM-metoden (Cooperative Learning in Multicultural Classes) tillämpas i klassrummen.

E-inlärningen kommer att vara tillgänglig för skolor över hela Europa som hjälp att nå upp till följande målsättningar:

– Utrusta lärare med relevanta kunskaper och färdigheter genom en innovativ utbildning fokuserad på hur man hanterar multikulturism i klassrummet;

– Skapa en säker, inkluderande, accepterande och framgångsrik miljö i klassrummet som fungerar för alla, ökar medvetandet om globala utmaningar och frågeställningar, och förstärker medvetenhet om interkulturism;

– Uppmuntra till kritiskt tänkande och förebygga fördomar och diskriminering
bland elever.