Partners info

Multikultura

Multikultura is een unie van verschillende instellingen die zich bezighouden met kunst, onderwijs en ICT-technologie. Multikultura is gespecialiseerd in de exploitatie van e-learning modules, en in de multimedia-onderwijstechnologie die dergelijke methoden toepast, zoals internetplatforms, trainingsfilms, educatieve televisie en videogames.

MULTIKULTURA besteedt aandacht aan nieuwe technologieën, die de gelijkheid in onderwijs kunnen garanderen. Open technologieën stellen iedereen in staat te leren, overal, altijd, via elk
apparaat, met de steun van iedereen. We bevorderen gelijke kansen op onderwijs en werkgelegenheid en bestrijden marginalisatie van sociale groepen ( dit in overeenstemming met het Erasmus + -document Open Education van 25 september 2013).

Sinds 1999 heeft MULTIKULTURA specifieke EXPERTISE opgebouwd als educatieve aanbieder van projecten rond coöperatief leren, zowel in klassen als in een internationale context. De partners verkennen methodes die de samenwerking stimuleren door open, uitdagende en complexe taken. Het gaat hier voornamelijk om het verkennen van methodes afgeleid van coöperatief leren ontwikkeld door Elizabeth Cohen (Stanford University) en Dalton Plan.

GEBRUIKT KWALITEITSSYSTEEM: zowel interne als externe jaarlijkse evaluatie van projecten, evenals testen van de functionaliteit van geproduceerde e-learninghulpmiddelen en onderwijsnetwerken in de echte omgeving.

Union of Associations Multikultura heeft veel ervaring als internationale projectcoördinator en als lokale coördinator van een groot aantal scholen. 10 jaar geleden coördineerden we bijvoorbeeld met veel succes het project over het online collectieve poëzie schrijven. Multikultura organiseerde poëziefestivals in Krakau, Granada, Parijs, Athene en Rimini. Het project www.eMultipoetry.eu loopt nog steeds en bovendien groeit het collectieve poëzie schrijven nog steeds op internationaal vlak. Het project staat nu ook onder bescherming van UNESCO. Het aantal deelnemende landen en individuele dichters groeit dagelijks nog wereldwijd. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan het collectieve poëzie schrijven in de chat die we op deze website hebben. Deze activiteit wordt voortgezet in het recente project http://www.epublisher-platform.eu/poems waarmee jonge dichters hun eerste gedichten op een innovatieve wijze op de stadsmuren geprojecteerd zien worden.

 

Hominem Challenge

biedt sinds 2008 training, onderwijs en onderzoek aan een breed scala van klanten aan. We willen hoogwaardige, flexibele en innovatieve programma’s en diensten ontwerpen en leveren op nationaal en Europees niveau.

We zijn gespecialiseerd in het upgraden van vaardigheden en competenties via onze portfolio van op maat gemaakte trainingsworkshops en -programma’s, met behulp van innovatieve leermethoden, hulpmiddelen en inhouden die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en organisaties.

We zijn ook betrokken bij de onderwijssector via onze strategische partnerschappen met een aantal universiteiten door universitaire online kwalificaties aan te bieden, gaande van Diploma
tot Master-niveaus en door onze studenten ondersteuning te bieden tijdens hun studie.

Op Europees niveau richten we ons op projecten op het gebied van onderwijs, beroepsonderwijs, MKB en op onderzoek. We ontwikkelen innovatieve tools voor HR-management en digitale competenties voor bedrijven en gebruikers. Wij zijn actief in het ontwerpen, beheren en evalueren van door de EU gefinancierde projecten in het kader van de programma’s LLP, Erasmus+, H2020 en Cosme. We bieden een reeks diensten die gericht zijn op het ontwikkelen en bouwen van projectpartnerschappen, consultancy en ondersteuning, en training.

 

Euphoria

is een Italiaanse non-profit organisatie gericht op het promoten en zichtbaar maken van Europese kwesties, het stimuleren van debat, bewustwording en veranderende attitudes via disseminatie-activiteiten, communicatie- en informatiecampagnes, dit via gevestigde lokale en Europese netwerken en activiteiten.

De organisatie werd opgericht door drie vrouwen die hun expertise opbouwden tijdens hun werk voor en in de Europese Commissie. Dit op het gebied van politieke zaken, communicatie, projectontwerp, projectbeheer en financieel management. Alle leden van de vereniging hebben een internationale achtergrond die voortkomt uit meer dan 20 jaar ervaring in werken, leren en onderwijzen in multiculturele omgevingen.

Het werkterrein van Euphoria heeft zich hoofdzakelijk rond drie gebieden ontwikkeld:

  • informatie, communicatie en organisatie van evenementen,
  • opleiding en volwasseneneducatie (niet-formeel en informeel) en
  • netwerken en projecten.

De vereniging organiseert verschillende evenementen, met name op het gebied van onderwijs, opleiding en EU-burgerschap. In samenwerking met andere verenigingen, vakbonden en universiteiten heeft Euphoria op maat gemaakte cursussen ontwikkeld voor leraren, directeurs en administratief personeel van scholen over EU-projecten en Europese onderwijsaangelegenheden. Hiermee bereiken ze meer den 2000 deelnemers die verbonden zijn aan scholen in Italië en heel Europa. Euphoria is bereid zijn opleidingservaring te delen en zijn beste praktijken uit te wisselen door deel te nemen aan Europese projecten.

Ons hoofdkantoor bevindt zich in Rome, maar we reizen door heel Italië om onze trainingen te geven en naar Europa om EU-projecten uit te voeren.

 

UC Limburg-Limburg (UCLL)

is een instelling voor hoger onderwijs (HEI) in Vlaanderen. UCLL staat bekend om de hoge kwaliteit van zijn onderwijs, onderzoek en regionale dienstverlening. Meer dan 30 professionele bachelor- en levenslang leren-opleidingen worden aangeboden in verschillende vakdisciplines, met een focus op gezondheidszorg, maatschappelijk werk, business & commerce, lerarenopleiding, wetenschap en technologie. De sterke toewijding van UC Leuven-Limburg aan onderzoek zorgt voor state-of-art trainingsprogramma’s voor zijn 15000 studenten.

De lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg is de grootste lerarenopleiding van Vlaanderen. Het biedt professionele bachelors voor kleuter, lager en secundair onderwijs en gespecialiseerde bacheloropleidingen voor leraren in het bijzonder onderwijs en zorg en voor schoolleiders.

UC Leuven-Limburg is lid van educatieve netwerken over de hele wereld en werkt nauw samen met lokale, regionale en nationale beleidsvormingsorganen, resulterend in een breed netwerk van belanghebbenden. UC Leuven-Limburg is betrokken bij verschillende Europese projecten: in het kader van H2020, Erasmus+ en andere EG-programma’s. Deze projecten bieden een antwoord op huidige of voorziene problemen in het professioneel veld. Daarom is een nauwe band met dit werkveld essentieel. De link wordt gelegd door onderwijs en onderzoek.

Onze relevantie voor de regio is een sterk startpunt voor onze internationale projecten. Het in kaart brengen van contextuele professionele behoeften in een meer mondiaal kader, waarin goede praktijken kunnen worden gedeeld en men van elkaars ervaringen kan leren, leidt tot meer duurzame oplossingen. Daarom beschouwen we een sterk internationaal netwerk net zo belangrijk als ons regionale netwerk.

De projecten houden nauw verband met onze studieprogramma’s. Het beleid van UC Leuven-Limburg is erop gericht de interactie tussen onderzoeksprojecten en onderwijs te maximaliseren. Dit betekent dat zowel studenten als docenten betrokken zijn bij de onderzoekspraktijk. We introduceren waar mogelijk ook onderzoeksoutput in elk studieprogramma. Een kwart van onze medewerkers is betrokken bij onderzoeksprojecten en 80% van de onderzoekers heeft lesopdrachten. Informatie- en onderzoekcompetenties worden geleidelijk aan in elk studieprogramma ontwikkeld.

 

IFALL – Integration För Alla

is opgericht 2013 in het zuiden van Zweden in Örkelljunga. We werken samen met verschillende lokale organisaties en gemeenten, het vluchtelingencentrum en het centrum voor tewerkstelling, alsook het Örkelljunga Education Center, om ons netwerk en onze ervaringen uit te breiden. Er zijn verschillende actieve vrijwilligers en medewerkers die wekelijkse integratie-activiteiten begeleiden.

Het hoofddoel van de organisatie is het bevorderen van de integratie tussen culturen en het tegengaan van geweld tussen culturen in Zweden en in andere landen.

De organisatie vervult deze hoofddoelstelling door:

  • hulp bieden zodat het individuele begrip van zijn /haar eigen cultuur en zelfwaardering versterkt wordt.
  • het bieden van multiculturele ontmoetingsplekken waar de uitwisseling van ervaringen, waarden en culturen het individu versterken.
  • netwerken tussen verschillende culturen uitbouwen
  • mensen aanmoedigen om hun verantwoordelijkheid voor de samenleving op te nemen
  • ontwikkelen en uitvoeren van effectieve en creatieve methoden die bijdragen aan integratie, zowel formele als non-formele methoden
  • informatieverspreiding in functie van bewustmaking van de betekenis van cultuur en verschillende culturen