Educulture

is een 2-jarig project (oktober 2016-2018), gefinancierd door het Erasmus Plus Strategic Partnership-programma.

Het project is gericht op het creëren van een innovatieve e-learningmodule voor leerkrachten en docenten in heel Europa die in multiculturele klassen werken.

De online training zal zich richten op twee belangrijke aspecten: enerzijds bewustmakingsactiviteiten over multiculturaliteit, interculturaliteit en diversiteit, en anderzijds de CLIM-methodologie (coöperatief leren in multiculturele klassen) als tool om te werken met groepen.

De e-learningmodule staat ter beschikking van scholen en organisaties in heel Europa om de volgende doelstellingen na te streven:

– Leerkrachten versterken in het omgaan met multiculturaliteit van groepen door hen relevante vaardigheden en competenties aan te leren.

-Leerkrachten stimuleren om kritisch te denken en vooroordelen en discriminatie te voorkomen.

– Leerkrachten versterken in het creëren van een inclusieve en krachtige leeromgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt, leerkrachten meer bewust maken van mondiale problemen, het intercultureel bewustzijn van leerkrachten vergroten;